Gebruik sensoren in de binnenstad

In de binnenstad zijn sensoren opgehangen om de drukte in het voetgangersgebied te meten. Het doel is om met behulp van geanonimiseerde informatie inzicht te krijgen in het druktebeeld in de binnenstad. Daarmee kunnen we zorgen voor een veilige stad, door te kunnen sturen op de drukte (crowdmanagement). Ook kunnen we zien of de doelstellingen uit de beleidsnota Detailhandel worden gehaald. 

Bij de keuze voor een telsysteem is uitgegaan van een systeem waarbij de persoonlijke levenssfeer zo min mogelijk beperkt wordt. De Gemeente is gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staan maatregelen die de gemeente moet treffen om op een zorgvuldige manier om te gaan met de privacy - en dus de gegevens-  van haar burgers en klanten. Dit is voor het gebruik van deze sensoren gedaan.

De sensoren maken twee afbeeldingen per seconde die direct door de rekenunit in de sensor worden verwerkt tot een lijnobject, een classificatie (voetganger, fiets, auto, bus, vrachtauto) en een tijdstempel. Fotomateriaal verlaat de sensor niet, maar wordt in de sensor direct omgezet in een draadmodel van de beweging van de betrokkenen. Er wordt geen data langdurig in opgeslagen maar data wordt slechts vluchtig gebruiktEr worden geen beelden opgeslagen. Het is niet mogelijk om betrokkenen te volgen of in beeld te brengen. Een keer per uur wordt een beeld gemaakt ten behoeve van training en validatie. Deze beelden worden vervaagd en beveiligd verzonden naar leverancier.