Keti-Kotimaand 2023, 150/160 Jaar Afschaffing Slavernij

Voor het tiende achtereenvolgende jaar wordt in juni in Tilburg de Keti-Kotimaand georganiseerd. In deze maand vinden activiteiten plaats in aanloop naar het Keti-Kotifeest op 1 juli. In het TijdLab in de Bibliotheek LocHal zijn er verschillende activiteiten te bezoeken en een kleine expositie te zien. 

Beelden: Comité 30 juni, 1 juli Tilburg

BELANGRIJKE DATA

De belangrijke data voor de  viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden zijn 1 juli 1863-1873, dit jaar 150/160 jaar geleden. Officieel werd de slavernij in 1863 afgeschaft, maar de tot slaaf gemaakten verkregen pas in 1873 echt hun vrijheid. Vandaar dat vanaf dat jaar gerekend wordt en vieren we in 2023 150/160 jaar afschaffing van de slavernij.

Elk jaar worden op 30 juni de offers herdacht die slaafgemaakte voorouders hebben gebracht. Een dag later, 1 juli Keti-Koti, wordt de vrijheid gevierd. 

*Aanvulling

Er zijn verschillende data bekend omtrent de afschaffing van de slavernij omdat dit in fases gebeurde. Deze verandering was ook afhankelijk van verschillen tussen eilanden, gebieden en types slavernij. Dit betekent dat er voor verschillende volken en landen verschillende gedenkdagen en benamingen zijn voor het afschaffen van de slavernij. Denk bijvoorbeeld aan Kib’re Kadena in het Papiaments of de Marrons van Suriname die op 10 oktober herdenken en de Nederlandse Antillen (vroeger de Nederlandse Kolonie genaamd Curaçao en Onderhorigheden) die terugblikken op 160 jaar afschaffing van de slavernij. Een mooi overzicht en uitleg staat in het Stadnieuws van Tilburg op pagina 13.

De gelaagdheden van de afschaffing van de slavernij 

In 1863 werd de slavernij wettelijk afgeschaft in Suriname en het Caribisch gebied, maar de slaven op Surinaamse plantages vielen nog tien jaar onder staatstoezicht en moesten blijven werken. Dus pas in 1873 was de dwangarbeid volledig beëindigd. Hoewel slaven enige vrijheid hadden om van plantage te wisselen en over hun loon te onderhandelen, was het nog steeds geen echte vrijheid. Op de Caribische eilanden waren de slaven direct na de afschaffing vrij, maar er waren ook verschillen tussen de eilanden en types slavernij. Het is een complexe geschiedenis met veel gelaagdheden en nuances waar ruimte en zichtbaarheid moet zijn voor alle bevolkingsgroepen, landen en volken, aldus experts.

MINI EXPO

In het TijdLab is gedurende de maanden juni en juli een mini expo te zien met voorwerpen uit de Maroncultuur van Suriname. Er is onder andere een kaart te zien, met daarop de plantages langs de rivieren in Suriname. Ook  komen er doeken te hangen, die een sterke relatie hebben met de afschaffing van de slavernij. Deze doeken worden gebruikt als hoofddoek of omslagdoek.

 

PROGRAMMA IN DE TIJDLAB /BIBLIOTHEEK LOCHAL

Op diverse data zijn er activiteiten gepland. Kijk op www.stadsmuseumtilburg.nl voor de volledige informatie en om je aan te melden.

Op 4 juni vindt de start van de Keti-Kotimaand plaats met een herdenking- en reflectiemiddag over de Hindoestaanse Migratie in Suriname met Radjinder Bhagwanbali. Hij is historicus, socioloog en expert op het gebied van de Hindoestaanse geschiedenis. In zijn lezing gaat hij in op hoe de Hindoestaanse migratie en het slavernijverleden met elkaar samenhangen en wat het betekent voor de relaties tussen verschillende groepen Surinamers in het heden. Deze middag wordt georganiseerd door For Our Community.

Op 17 juni is er een dialoogmiddag met een lezing van Kenneth Vers Babel, afro-theoloog en geestelijk verzorger. Deze dialoog wordt georganiseerd door het Comité 30 juni-1 juli in samenwerking met For Our Community.

De Dag van Besef op 30 juni start bij het slavernijmonument op het Burgemeester Stekelenburgplein met een plengoffer. Daarna vertrekken de aanwezigen naar de Stemmingmakerij in de LocHal. Daar voert Mariska de Jong een Puu Baaka uit (een ritueel uit de Marroncultuur). Mariska de Jong is voorzitter van de Stichting Ma-Jong die zich richt zich op toepassing van de Marroncultuur op alle levensgebieden, domeinen en vraagstukken in de maatschappij. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Comité 30 juni-1 juli, FOC en AntiRacismeGroep.

Op de eerste verdieping in de LocHal staat in de maand juni een collectietafel met boeken over koloniaal verleden, diversiteit en Caribische literatuur. Op woensdag 7, 14, 21 en 28 juni wordt er samen gelezen. Iedereen is welkom om aan te sluiten en mee te lezen of te luisteren

Het TijdLab  is een samenwerking tussen De Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg.

Ontdek de nieuwtjes van de stad