Wie zijn wij

De binnenstad staat met elkaar in verbinding. Verschillende stakeholders zetten zich gezamenlijk actief in om een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad te realiseren. Bestaande en nieuwe initiatieven en activiteiten worden geïnitieerd en/of ondersteund en er wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd over actuele kwesties, zoals bereikbaarheid en gastvrijheid. De binnenstad bestaat uit unieke sfeergebieden, waarbij de verbinding wordt gezocht met ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren en bezoekers.

Binnenstad Management Tilburg
 

Ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren zijn verenigd binnen de overlegorganisatie van Binnenstad Management Tilburg (BMT) met ieder een eigen organisatiestructuur, bestuur en achterban. Ook de Gemeente Tilburg is partner binnen het BMT. Actuele onderwerpen worden in een frequente overlegstructuur besproken, waarbij de invalshoeken vanuit alle stakeholders wordt belicht. Het BMT geeft gevraagd en ongevraagd advies en belicht daarbij alle kanten om tot een objectief advies te kunnen komen.

BIZ Vastgoedeigenaren
Kernwinkelgebied Tilburg

 

Sinds 1 januari 2018 zijn de commerciële vastgoedeigenaren van de Tilburgse binnenstad verenigd in de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Vastgoedeigenaren Binnenstad Tilburg. Binnen dit gebied hebben de vastgoedeigenaren ervoor gekozen om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit en beleving van de omgeving van hun onderneming en/of pand. In Tilburg wordt veel geïnvesteerd, de stad is in ontwikkeling. Alle samenwerkende partijen uit de binnenstad werken aan een gezamenlijk doel om de stad aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers met daarbij een langere verblijfsduur.

 
Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg
 

Sinds 2014 is in de binnenstad van Tilburg een Ondernemersfonds actief. Het Ondernemersfonds heeft als doel om meer bezoekers aan de binnenstad van Tilburg te binden en de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Financieel dragen alle ondernemers (ruim 600) in de binnenstad daaraan bij. Door samenwerking is de binnenstad een aantrekkelijke plek om te ondernemen. De middelen uit het Ondernemersfonds worden grotendeels ingezet voor activiteiten en projecten waarvan alle ondernemers in de binnenstad profiteren. Winter in Tilburg is een voorbeeld van zo’n activiteit. Een evenement, geïnitieerd door het Ondernemersfonds, waarbij de verbinding wordt gezocht met alle ondernemers. Hierdoor ontstaat een bomvol activiteitenprogramma in de december feestmaand. Verder wordt geïnvesteerd in een digitale binnenstad, het initiëren en ondersteunen van (nieuwe) evenementen, waarbij altijd de verbinding met ondernemers wordt gezocht en een gastvrije en toegankelijke binnenstad.