BIZ Tilburg

Sinds 1 januari 2018 zijn de commerciële vastgoedeigenaren van de Tilburgse binnenstad verenigd in de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Vastgoedeigenaren Binnenstad Tilburg. Binnen dit gebied hebben de vastgoedeigenaren ervoor gekozen om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit en beleving van de omgeving van hun onderneming en/of pand.

In Tilburg wordt veel geïnvesteerd, de stad is volop in ontwikkeling. Alle samenwerkende partijen uit de binnenstad werken aan een gezamenlijk doel om de stad aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers met daarbij een langere verblijfsduur. De BIZ werkt hiervoor samen met Binnenstad Management Tilburg en Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg vanuit de gezamenlijke afzender Center of Tilburg. 

Bestuur BIZ

Voorzitter
Niek van den Broek, Heuvelpoort I Mercure Hotel Tilburg Centrum I IBIS Hotel Tilburg
niekvandenbroek@heuvelpoort.nl

Penningmeester
Gijs van Looij, Transparant Makelaars

Bestuurslid
Marvin de Roode, Wereldhave
Alex Schneiders, Café de Boekanier en Klein Café van Horen Zeggen

De bestuursleden zijn een afspiegeling van de bijdrageplichtigen in het gebied en hebben een eigendomsbelang in het gebied, of zijn op voordracht van de eigenaren in het gebied gekozen. Het gehele bestuur zet zich vrijwillig in voor de activiteiten van de BIZ en het belang voor de binnenstad. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd door het opstellen van een jaarplan en het organiseren van meerdere informatiebijeenkomsten. 

Voor de uitvoering van projecten en realisatie van ambities wordt samengewerkt met de uitvoeringsorganisatie van de binnenstad: Center of Tilburg. De binnenstadregisseur stemt keuzes af met het bestuur van de BIZ en draagt zorgt voor een verantwoording.

Wat doet de BIZ? - Vastgoedeigenaren in de binnenstad van Tilburg kunnen door de oprichting BIZ gezamenlijk de samenwerking intensiveren en gerichte initiatieven en investeringen doen en ondersteunen. Het doel is hierbij om:

Contact

Heb je vragen, ideeën, initiatieven, opmerkingen? Neem dan contact op met de Stichting BIZ Vastgoedeigenaren Binnenstad Tilburg via info@biztilburg.nl. Chainels is het online communicatiesysteem van Center of Tilburg met een aparte community voor de leden van de BIZ. Heb je nog geen account? Wij maken graag een profiel voor je aan. 

De stichting is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen denken en/of deel willen nemen in het bestuur. Heb je interesse als vastgoedeigenaar? Laat het ons weten!